O Dan Y Dwr

9 thoughts on “ O Dan Y Dwr ”

  1. Tra bod Oli yn sgïo dwr mae Beth yn cael ei dal o dan un o drawstiau doc Siencyn. Oli is water skiing and Beth gets trapped while checking the joist on the dock. Similar Content. Browse content similar to Sgio Ar Y Dwr!. Check below for episodes and series from the same categories and more!
  2. O Dan y Dwr Cyfres 1 Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr am gymaint o amser. Blero sets out to discover how his goldfish friend can stay underwater.
  3. Mae'r stori yn ddiddorol iawn, yn llawn hud a lledrith, ac yn fy atgoffa am ffilmiau o dan y dŵr, sef The Little Mermaid, Finding Nemo, a Finding Dory. Roeddwn yn hoffi hyn, gan fy mod wedi eu mwynhau. Rydw i am roi marc o 9 allan o 10 i'r llyfr oherwydd roeddwn yn meddwl ei fod wedi ei ysgrifennu a'i gyflwyno yn wych i blentyn o fy oed i.
  4. Watch the video for Dan y Dwr from Enya's The Celts for free, and see the artwork, lyrics and similar artists.
  5. Dan Y Dŵr Lyrics: Dan y dŵr, tawelwch sydd / Dan y dŵr, galwaf i / Nid yw’r swn gyda fi / Dan y dŵr, tawelwch am byth / Dan y dŵr, galwaf i / Nid yw’r swn ddim fwy gyda fi / Nid yw’r.
  6. Dilyn taith dau ffotograffydd i Antarctica i ddarganfod cyfrinachau uwchlaw ac o dan y dwr. A journey with two photographers to Antarctica to discover secrets above and below the water.
  7. Nov 14,  · Cymru o dan y dŵr? Post date November 14, ; Ac mae goblygiadau hyn – y gorau o’n modelu byd-eang ar effeithiau newid yn yr hinsawdd – yn haeddu ystyriaeth ddifrifol o fewn Llywodraeth Cymru, o fewn ein hawdurdodau lleol ac yn wir .
  8. Maen nhw'n rhedeg o dan y dŵr am tua km. Dyma'r twneli hiraf yn y byd sy'n mynd o dan y môr. Maen nhw tua 50 metr o dan wely'r môr. Cafodd y twneli yma eu hagor yn , felly maen nhw'n eitha newydd. Ond roedd pobl wedi bod yn cynllunio twneli o dan y Sianel am flynyddoedd cyn hyn - ac roedd un ohonyn nhw'n dod o Wrecsam. Wrecsam a'r.
  9. O dan y dŵr. Cliciwch yma. Tasg 2. Cwrel. Cliciwch yma. Mwy o’r rhifyn yma Rhwng dau fynydd. Cysgu mewn hamog rhwng dau fynydd uchel? Bobl bach! Sioe Sleidiau. Gwylio'r anifeiliaid yn ein gwylio ni. Gŵyl Sŵ Trydanol Efrog Newydd: gwrandewch ar y gerddoriaeth ond gwyliwch yr anifeiliaid. Gwybodaeth. Gŵyl yn y ddinas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *